MẶT BẰNG KENTON NODE

Vui lòng click vào từng tháp để xem chi tiết mặt bằng tầng.
 
 

KENTON NODE HOTEL COMPLEX
Hotline: (+84‎) 933 37 79 79