Căn hộ cao cấp

MẶT BẰNG
KENTON NODE

Vui lòng click vào từng tháp để xem chi tiết mặt bằng tầng.
LIÊN HỆ